Trang chủ(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyện

Đọc Truyện (Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyện - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyện

Tác giả: Ayame_2605

Cập nhật: 16-05-2022

Đọc Truyện

Những câu chuyện xoay quay "Biểu tượng Roppongi và em". WARING: OCC, không phải mạch truyện chính, có vài chi tiết H+ nhẹ. Đọc giùm phần lưu ý! Lưu ý: 1. Mỗi chap là một câu chuyện riêng lẻ, không liên quan nhau, văn phong còn non nớt và kết cấu chưa chặt chẽ lắm nên chỉ đọc cho vui thôi nhé. 2. Tôi viết fic về Haitani nhưng có phần nghiêng về Ran nhiều hơn 👉👈 3. Y/n trong truyện được xây dựng hình ảnh dựa trên nội dung câu chuyện và xây dựng hình ảnh chung, không tạo nên vì ai và là ai nên đừng phán câu "y/n này không phải tao" vào fic của tôi. Idea của tôi, văn phong của tôi, cách viết của tôi! Dù truyện không hay cũng đừng đăng nơi khác! Thanks🌸