Trang chủ(HashiMada) Ta cũng không muốn một mực chết a!

Đọc Truyện (HashiMada) Ta cũng không muốn một mực chết a! - Truyen99.Com

Đọc Truyện (HashiMada) Ta cũng không muốn một mực chết a!

Tác giả: TraHoaCac

Cập nhật: 31-07-2020

Đọc Truyện

Ta cũng không muốn một mực chết a! (我也不想一直死啊!) - Naruto đồng nhân. Tác giả: D0F0L0F0 CP chính HashiMada (Phiên ngoại diễn đàn trải nghiệm có rất nhiều phó CP không đồng nhất một tường thuật, nhưng chính văn chỉ có HashiMada) Nhị thiết vẫn là như ma như ảo, Đại chiến lần bốn sau Madara gia vốn nên quay về tịnh thổ, kết quả bị hệ thống khóa lại..... Nguồn: Lofter.