Trang chủ[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Đọc Truyện [Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Tác giả: PN10003

Cập nhật: 21-01-2023

Đọc Truyện

Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H, xuyên nhanh, mau xuyên, hệ thống, công lược, 1V1, HE Ngày đào hố: 20/7/2022 Ngày lấp hố: 20/01/2023 Văn án: Mẫn Dao là một ảnh hậu, vô tình chết lại bị trói định hệ thống "Công lược tính phúc". Từ đây, nàng bắt đầu cuộc sống "tính phúc" ở các thế giới. Mỗi thế giới đều là 1V1. Nhiệm vụ của nữ chủ là trợ giúp ký chủ công lược nhân vật mục tiêu. TG01: Bác sĩ cấm dục VS Thư ký thanh mai TG02: Muộn tao quân nhân VS Bạn gái mang bầu TG03: Tổng tài hắc hóa VS Người vợ hiền huệ TG04: Thảo căn tướng quân VS Người vợ tào khang TG05: Quỷ súc hiệu trưởng VS Giáo viên mỹ nữ TG06: Hầu gia tàn nhẫn VS Mẹ kế xinh đẹp TG07: Vương gia hoa tâm VS Hoa khôi thanh lâu TG08: Giáo thảo cao lãnh VS Hoa hậu giảng đường dâm đãng TG09: Thiếu tướng lãnh khốc VS Sĩ quan phụ tá kiều mị TG10: Si cuồng kiếm thánh VS Thê tử vị vắng vẻ Phiên ngoại: Thoái khỏi hệ thống, cuộc sống mới --------------------- Đây là truyện lần đầu mình edit và edit dựa trên bản convert nên chỉ đúng 70-80% so với nguyên tác, mong mn thông cảm nha!

Danh sách Chap - [Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 1. Tiết tử

Chương 2. TG01: Công lược bác sĩ trúc mã 1

Chương 3. Công lược bác sĩ trúc mã 2

Chương 4. Công lược bác sĩ trúc mã 3

Chương 5. Công lược bác sĩ trúc mã 4

Chương 6. Công lược bác sĩ trúc mã 5

Chương 7. Công lược bác sĩ trúc mã 6 (hơi H)

Chương 8. Công lược bác sĩ trúc mã 7 (H)

Chương 9. Công lược bác sĩ trúc mã 8 (H)

Chương 10. Công lược bác sĩ trúc mã 9

Chương 11. Công lược bác sĩ trúc mã 10 (H)

Chương 12. Công lược bác sĩ trúc mã 11

Chương 13. Công lược bác sĩ trúc mã 12

Chương 14. Công lược bác sĩ trúc mã 13

Chương 15. Công lược bác sĩ trúc mã 14

Chương 16. Công lược bác sĩ trúc mã 15 (hơi H)

Chương 17. Công lược bác sĩ trúc mã 16 (cao H)

Chương 18. Công lược bác sĩ trúc mã 17 (xong)

Phiên ngoại 1. Xe chấn 1 (cao H)

Phiên ngoại 1. Xe chấn 2 (cao H)

Phiên ngoại 2. Con trai

Phiên ngoại 3. Bánh kem (cao H)

Chương 23. TG02: Công lược bạn trai thiếu tá 1

Chương 24. Công lược bạn trai thiếu tá 2

Chương 25. Công lược bạn trai thiếu tá 3

Chương 26. Công lược bạn trai thiếu tá 4

Chương 27. Công lược bạn trai thiếu tá 5

Chương 28. Công lược bạn trai thiếu tá 6

Chương 29. Công lược bạn trai thiếu tá 7

Chương 30. Công lược bạn trai thiếu tá 8

Chương 31. Công lược bạn trai thiếu tá 9

Chương 32. Công lược bạn trai thiếu tá 10

Chương 33. Công lược bạn trai thiếu tá 11

Chương 34. Công lược bạn trai thiếu tá 12 (H)

Chương 35. Công lược bạn trai thiếu tá 13 (H)

Chương 36. Công lược bạn trai thiếu tá 14 (hơi H)

Chương 37. Công lược bạn trai thiếu tá 15

Chương 38. Công lược bạn trai thiếu tá 16

Chương 39. Công lược bạn trai thiếu tá 17

Chương 40. Công lược bạn trai thiếu tá 18 (H)

Chương 41. Công lược bạn trai thiếu tá 19 (xong)

Chương 42. TG03: Công lược lão công quỷ súc 1

Chương 43. Công lược lão công quỷ súc 2 (cao H)

Chương 44. Công lược lão công quỷ súc 3 (hơi H)

Chương 45. Công lược lão công quỷ súc 4 (cao H)

Chương 46. Công lược lão công quỷ súc 5

Chương 47. Công lược lão công quỷ súc 6

Chương 48. Công lược lão công quỷ súc 7

Chương 49. Công lược lão công quỷ súc 8

Chương 50. Công lược lão công quỷ súc 9 (H)

Chương 51. Công lược lão công quỷ súc 10 (H)

Chương 52. Công lược lão công quỷ súc 11

Chương 53. Công lược lão công quỷ súc 12

Chương 54. Công lược lão công quỷ súc 13

Chương 55. Công lược lão công quỷ súc 14

Chương 56. Công lược lão công quỷ súc 15 (xong)

Phiên ngoại: Thư phòng play (cao H)

Chương 58. TG04: Công lược tướng quân thảo căn 1

Chương 59. Công lược tướng quân thảo căn 2

Chương 60. Công lược tướng quân thảo căn 3 (hơi H)

Chương 61. Công lược tướng quân thảo căn 4 (cao H)

Chương 62. Công lược tướng quân thảo căn 5

Chương 63. Công lược tướng quân thảo căn 6

Chương 64. Công lược tướng quân thảo căn 7

Chương 65. Công lược tướng quân thảo căn 8

Chương 66. Công lược tướng quân thảo căn 9

Chương 67. Công lược tướng quân thảo căn 10

Chương 68. Công lược tướng quân thảo căn 11 (H)

Chương 69. Công lược tướng quân thảo căn 12

Chương 70. Công lược tướng quân thảo căn 13 (H)

Chương 71. Công lược tướng quân thảo căn 14 (xong)

Chương 72. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 1

Chương 73. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 2

Chương 74. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 3

Chương 75. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 4

Chương 76. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 5 (H)

Chương 77. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 6 (H)

Chương 78. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 7 (H)

Chương 79. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 8 (H)

Chương 80. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 9

Chương 81. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 10

Chương 82. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 11

Chương 83. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 12 (xong)

Phiên ngoại 1. Thân ảnh nhỏ bé

Phiên ngoại 2. Sắm vai nhân vật (1) H

Phiên ngoại 2. Sắm vai nhân vật (2) H

Chương 87. TG06: Công lược hầu gia tàn nhẫn 1 (H)

Chương 88. Công lược hầu gia tàn nhẫn 2

Chương 89. Công lược hầu gia tàn nhẫn 3

Chương 90. Công lược hầu gia tàn nhẫn 4 (H)

Chương 91. Công lược hầu gia tàn nhẫn 5 (H)

Chương 92. Công lược hầu gia tàn nhẫn 6

Chương 93. Công lược hầu gia tàn nhẫn 7

Chương 94. Công lược hầu gia tàn nhẫn 8

Chương 95. Công lược hầu gia tàn nhẫn 9

Chương 96. Công lược hầu gia tàn nhẫn 10

Chương 97. Công lược hầu gia tàn nhẫn 11

Chương 98. Công lược hầu gia tàn nhẫn 12 (hơi H)

Chương 99. Công lược hầu gia tàn nhẫn 13 (xong) H

Chương 100. TG07: Công lược vương gia hoa tâm 1

Chương 101. Công lược vương gia hoa tâm 2

Chương 102. Công lược vương gia hoa tâm 3

Chương 103. Công lược vương gia hoa tâm 4 (H)

Chương 104. Công lược vương gia hoa tâm 5 (H)

Chương 105. Công lược vương gia hoa tâm 6 (H)

Chương 106. Công lược vương gia hoa tâm 7

Chương 107. Công lược vương gia hoa tâm 8 (hơi H)

Chương 108. Công lược vương gia hoa tâm 9 (hơi H)

Chương 109. Công lược vương gia hoa tâm 10 (H)

Chương 110. Công lược vương gia hoa tâm 11

Chương 111. Công lược vương gia hoa tâm 12

Chương 112. Công lược vương gia hoa tâm 13

Chương 113. Công lược vương gia hoa tâm 14

Chương 114. Công lược vương gia hoa tâm 15 (xong)

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

Chương 118. TG08: Công lược giáo thảo cao lãnh 1

Chương 119. Công lược giáo thảo cao lãnh 2 (hơi H)

Chương 120. Công lược giáo thảo cao lãnh 3 (hơi H)

Chương 121. Công lược giáo thảo cao lãnh 4 (hơi H)

Chương 122. Công lược giáo thảo cao lãnh 5 (hơi H)

Chương 123. Công lược giáo thảo cao lãnh 6

Chương 124. Công lược giáo thảo cao lãnh 7 (hơi H)

Chương 125. Công lược giáo thảo cao lãnh 8

Chương 126. Công lược giáo thảo cao lãnh 9 (hơi H)

Chương 127. Công lược giáo thảo cao lãnh 10 (H)

Chương 128. Công lược giáo thảo cao lãnh 11

Chương 129. Công lược giáo thảo cao lãnh 12 (H)

Chương 130. Công lược giáo thảo cao lãnh 13 (H)

Chương 131. Công lược giáo thảo cao lãnh 14 (H)

Chương 132. Công lược giáo thảo cao lãnh 15 (H)

Chương 133. Công lược giáo thảo cao lãnh 16

Chương 134. Công lược giáo thảo cao lãnh 17

Chương 135. Công lược giáo thảo cao lãnh 18 (xong)

Phiên ngoại. Bị NPC trong trò chơi liếm đến cao trào (H)

Chương 137. TG09: Công lược thiếu tướng tinh tế 1

Chương 138. Công lược thiếu tướng tinh tế 2

Chương 139. Công lược thiếu tướng tinh tế 3

Chương 140. Công lược thiếu tướng tinh tế 4

Chương 141. Công lược thiếu tướng tinh tế 5

Chương 142. Công lược thiếu tướng tinh tế 6 (H)

Chương 143. Công lược thiếu tướng tinh tế 7

Chương 144. Công lược thiếu tướng tinh tế 8 (H)

Chương 145. Công lược thiếu tướng tinh tế 9 (H)

Chương 146. Công lược thiếu tướng tinh tế 10

Chương 147. Công lược thiếu tướng tinh tế 11

Chương 148. Công lược thiếu tướng tinh tế 12

Chương 149. Công lược thiếu tá tinh tế 13 (H)

Chương 150. Công lược thiếu tá tinh tế 14

Chương 151. Công lược thiếu tướng tinh tế 15

Chương 152. Công lược thiếu tướng tinh tế 16

Chương 153. Công lược thiếu tướng tinh tế 17

Chương 154. Công lược thiếu tướng tinh tế 18

Chương 155. Công lược thiếu tướng tinh tế 19 (hơi H)

Chương 156. Công lược thiếu tướng tinh tế 20 (xong)

Chương 157. TG10: Công lược kiếm thánh si cuồng 1

Chương 158. Công lược kiếm thánh si cuồng 2

Chương 159. Công lược kiếm thánh si cuồng 3

Chương 160. Công lược kiếm thánh si cuồng 4

Chương 161. Công lược kiếm thánh si cuồng 5

Chương 162. Công lược kiếm thánh si cuồng 6 (H)

Chương 163. Công lược kiếm thánh si cuồng 7

Chương 164. Công lược kiếm thánh si cuồng 8

Chương 165. Công lược kiếm thánh si cuồng 9

Chương 166. Công lược kiếm thánh si cuồng 10

Chương 167. Công lược kiếm thánh si cuồng 11

Chương 168. Công lược kiếm thánh si cuồng 12

Chương 169. Công lược kiếm thánh si cuồng 13 (H)

Chương 170. Công lược kiếm thánh si cuồng 14

Chương 171. Công lược kiếm thánh si cuồng 15 (hơi H)

Chương 172. Công lược kiếm thánh si cuồng 16 (xong)

Phiên ngoại 1.

Phiên ngoại 2.

Chương 175. Phiên ngoại: Ảnh hậu quật khởi 1

Chương 176. Ảnh hậu quật khởi 2

Chương 177. Ảnh hậu quật khởi 3

Chương 178. Ảnh hậu quật khởi 4

Chương 179. Ảnh hậu quật khởi 5

Chương 180. Ảnh hậu quật khởi 6

Chương 181. Ảnh hậu quật khởi 7

Chương 182. Ảnh hậu quật khởi 8

Chương 183. Ảnh hậu quật khởi 9

Chương 184. Ảnh hậu quật khởi 10

Chương 185. Ảnh hậu quật khởi 11

Chương 186. Ảnh hậu quật khởi 12

Chương 187. Ảnh hậu quật khởi 13

Chương 188. Ảnh hậu quật khởi 14

Chương 189. Ảnh hậu quật khởi 15

Chương 190. Ảnh hậu quật khởi 16

Chương 191. Ảnh hậu quật khởi 17

Chương 192. Ảnh hậu quật khởi 18

Chương 193. Ảnh hậu quật khởi 19

Chương 194. Ảnh hậu quật khởi 20

Chương 195. Ảnh hậu quật khởi 21

Chương 196. Ảnh hậu quật khởi 22

Chương 197. Ảnh hậu quật khởi 23 (xong) - HOÀN