Trang chủ(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)

Đọc Truyện (HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING) - Truyen99.Com

Đọc Truyện (HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)

Tác giả: mika081020

Cập nhật: 07-11-2022

Đọc Truyện

Thử cảm nhận tình cảm nam-nữ trong truyện mới này, sau khi có 3 bộ đam hoàn của au nha. Trong đây có chút yếu tố liên quan đến bệnh Covid ở hiện tại, vài yếu tố hư cấu để tạo nội dung cho câu truyện nên nhiều khi sẽ không thực tế và hợp lí. Mong mọi người ủng hộ, xem truyện giải trí vui vẻ nè. Đặc biệt bộ truyện này là cảm nhận của mình về giới spank hiện tại... Trong đó còn có những tình huống spank thực tế mình đưa vào tạo thành nội dung của câu chuyện.