Trang chủ[hoàn] (đn naruto) madara ngươi bị sao vậy?!!

Đọc Truyện [hoàn] (đn naruto) madara ngươi bị sao vậy?!! - Truyen99.Com

Đọc Truyện [hoàn] (đn naruto) madara ngươi bị sao vậy?!!

Tác giả: user30848410

Cập nhật: 04-02-2018

Đọc Truyện

cp madara, obito làm nhân vật chính, chắc chắn là xuyên, có hệ thống tiểu thụ nhân vật chính: uchiha obito, uchiha madara|| nhân vật phụ: hoả ảnh chúng|| phối hợp diễn...