Trang chủ/HOÀN/GL/ABO/PO18/ Nữ Alpha xuyên đến địa cầu [cao H] - Đồng Oản Đậu

Đọc Truyện /HOÀN/GL/ABO/PO18/ Nữ Alpha xuyên đến địa cầu [cao H] - Đồng Oản Đậu - Truyen99.Com

Đọc Truyện /HOÀN/GL/ABO/PO18/ Nữ Alpha xuyên đến địa cầu [cao H] - Đồng Oản Đậu

Tác giả: tieubinh_ikht

Cập nhật: 08-04-2021

Đọc Truyện

[H O À N] ⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ⚠️⚠️⚠️ Chú ý: Cao H ⚠️⚠️⚠️ ------------------------------------------------------- Nữ Alpha xuyên qua đến địa cầu, đạt được một cái trừng phạt hệ thống. Nàng yêu cầu thông qua trừng phạt có được tội ác giá trị người đổi lấy sinh mệnh giá trị. Sinh mệnh giá trị có thể tục mệnh hoặc là đổi tiền ( vừa đến địa cầu khi, nàng sinh mệnh giá trị gần như với linh, chỉ cần hàng đến 0 liền sẽ ngỏm củ tỏi ) Đến nỗi như thế nào trừng phạt, đương nhiên là hắc hắc hắc. Trừng phạt mỹ nữ luật sư, kết quả bị ăn vạ...

Danh sách Chap - /HOÀN/GL/ABO/PO18/ Nữ Alpha xuyên đến địa cầu [cao H] - Đồng Oản Đậu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4 (H)

Chương 5 (H)

Chương 6 (H)

Chương 7 (H)

Chương 8 (H)

Chương 9 (H)

Chương 10 (H)

Chương 11 (H)

Chương 12 (H)

Chương 13 (H)

Chương 14 (H)

Chương 15 (H)

Chương 16 (H)

Chương 17 (H)

Chương 18 (H)

Chương 19 (H)

Chương 20 (H)

Chương 21 (H)

Chương 22 (H)

Chương 23 (H)

Chương 24 (H)

Chương 25 (H)

Chương 26 (H)

Chương 27 (H)

Chương 28 (cốt truyện)

Chương 29 (cốt truyện)

Chương 30 (cốt truyện)

Chương 31 (cốt truyện)

Chương 32 (cốt truyện)

Chương 33 (cốt truyện)

Chương 34 (cốt truyện)

Chương 35 (cốt truyện)

Chương 36 (cốt truyện)

Chương 37 (cốt truyện)

Chương 38 (cốt truyện)

Chương 39 (hơi H)

Chương 40 (hơi H)

Chương 41 (H)

Chương 42 (H)

Chương 43 (H)

Chương 44 (H)

Chương 45 (H)

Chương 46 (H)

Chương 47 (H)

Chương 48 (H)

Chương 49 (H)

Chương 50 (H)

Chương 51 (H)

Chương 52 (H)

Chương 53 (H)

Chương 54 (H)

Chương 55 (H)

Chương 56 (H)

Chương 57 (H)

Chương 58 (H)

Chương 59 (H)

Chương 60 (H)

Chương 61 (H)

Chương 62 (H)

Chương 63 (H)

Chương 64 (H) Làm kia đối lừa hôn Gay đào...

Chương 65 (H) Không đem nhân gia tiểu bức làm thành ngươi...

Chương 66(H) Một đường làm đến bạn tốt phòng khám

Chương 67 (H) Nàng lại đại lại thô lại ngạnh, cơm nước xong...

Chương 68 (H) Trong đầu không ngừng ý dâm tắm rửa trung người nào đó...

Chương 69(H) Đại bàng giương cánh đại điểu đánh ...

Chương 70 (H) Trên eo lót gối đầu...

Chương 71 (H) Thí xong các loại tư thế thành công ...

Chương 72 (H) Dẫn đầu tỉnh lại,...

Chương 73 (H) Trong lúc ngủ mơ bị...

Chương 74 (hơi H) Rút điểu vô tình người xấu...

Chương 75 Thanh Thanh là trực tiếp từ người xấu mụ mụ...

Chương 76 (hơi H) Cách không nói chuyện phiếm...

Chương 77 Điên cuồng mà muốn gặp tiểu phôi đản...

Chương 78 (H) Cấp đại bảo bảo uy nãi ...

Chương 79 (H) Lão công thật là lợi hại nga...

Chương 80 (H) Bị ngón tay làm...

Chương 81 (H) Bị trở thành là tình lữ...

Chương 82 (H) Ở ven đường ngồi ở...

Chương 83 (H) Làm mỹ nhân...

Chương 84 (H) Làm mỹ nhân trong cơ thể...

Chương 85 (H) Xem ở mỹ nhân nhi ở vui sướng...

Chương 86 (H) Bị ái nhân ôm tắm rửa...

Chương 87 (H) Đại buổi sáng phong cảnh...

Chương 88 Tình chàng ý thiếp, ngươi tao ta hư (H)

Chương 89 (H) Uy xong nãi cho ...

Chương 90 (H) Tư bản quá hùng hậu,...

Chương 91 (H) Ở vui sướng trung đem người xấu ngủ tới tay...

Chương 92 (H) Bị lão công cắm đến sảng chết...

Chương 93 Đáng thương Doanh Doanh, mới ra hang hổ liền nhập ổ sói

Chương 94 Cái dạng gì tiểu bạch kiểm đem ngươi mê thành như vậy nga

Chương 95 (H) Ở chính mình trên giường lớn cùng...

Chương 96 (H) Trên bàn cơm dụ hoặc...

Chương 97 (H) Ở lỏa liêu trung song song...

Chương 98 (hơi H) Xoa mỹ nhân tiểu huyệt làm nàng...

Chương 99 (H) Làm mỹ nhân sảng đến...

Chương 100 (H) Chính mình sảng xong...

Chương 101 (hơi H) Lạy ông tôi ở bụi này người nào đó...

Chương 102 (hơi H) Bị lão công đại...

Chương 103 Cháu gái cùng Lệ Thanh càng ngày càng giống...

Chương 104 (hơi H) Rốt cuộc tới rồi dựng trung kỳ...

Chương 105 (H) Mỹ nhân thỏa mãn mà...

Chương 106 (H) Cắm xong huyệt lúc sau...

Chương 107 Ở nhị bảo học tiểu học trước...

Chương 108 Cùng mỹ nhân nhi hảo cơ hữu ...

Chương 109 (H) Cùng Doanh Doanh đại mỹ nhân ...

Chương 110 Hài hòa vui sướng tiểu nhật tử...

Chương 111 Vì không lo tiểu bạch kiểm...

Chương 112 Từ đây quá thượng tính phúc mỹ mãn sinh hoạt (H đại kết cục )