Trang chủ[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lại

Đọc Truyện [Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lại - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lại

Tác giả: Miyamisaku

Cập nhật: 19-04-2022

Đọc Truyện

Tác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, huyền huyễn, ngọt sủng, linh dị thần quái, nhẹ nhàng, 1×1, HE

Danh sách Chap - [Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lại

Văn án

Câu chuyện ma quái số một: Cõng bệnh

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Câu chuyện ma quái số hai: Tòa Minh Tâm

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Câu chuyện ma quái số ba: Vịnh Trăng Khuyết

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Câu chuyện ma quái số bốn: Cầu cơ

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Câu chuyện ma quái số năm: Hỏi nhân duyên

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Câu chuyện ma quái số sáu: Thế chỗ

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Câu chuyện ma quái số bảy: Chơi chết

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Phiên ngoại 1: Tuổi thơ của bé Cố Nhung

Phiên ngoại 2 - Con đường học tập của Thẩm nghèo

Phiên ngoại 3: Nhật ký ngồi tù của Kim Đồng Ngọc Nữ