Trang chủhọc viện liên quân

Đọc Truyện học viện liên quân  - Truyen99.Com

Đọc Truyện học viện liên quân

Tác giả: Love_Capheny

Cập nhật: 28-08-2020

Đọc Truyện

toàn cặp mình ship, có vài cặp khá lạ nên mong mọi người thông cảm hihi các cặp chính nè ( khá nhiều): 1. Liliana x Paine 2. Natalya x Aleister 3. Capheny x Errol 4. Butterfly x tulen 5. Tel annas x authur 6. Rouie x Laville 7. Airi x Hayate 8. Yena x Murad 9. Annette x Wiro 10. Nakarot x Krixi 11. Điêu Thuyền x Lữ Bố 12. Mina x Omen 13. Lindis x Yorn 14. Violet x Valhein 15. Verra x Maloch 16. Majia x Volkath 17. Tarra x Raz 18. Zephy x Lauriel 19. Kahlii x Mganga 20. Thane x Astrid 21. Payna x Baldum 22. Ilumia x Triệu Vân 23. Veres x D'arcy 24. Amily x Quillien 25. Celica x Florentino