Trang chủ『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách

Đọc Truyện 『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách  - Truyen99.Com

Đọc Truyện 『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách

Tác giả: JiiMINSyndrome

Cập nhật: 30-01-2018

Đọc Truyện

❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu nội đích tôn. Vậy mà mẹ nỡ lòng bán đứng con cho kẻ khác. Bán cho ai không bán, lại bán cho người đó. ❞ ✧ by Alpha edit by me; ✧ Boy x boy ; romance ; fluff ; pink ; HE ; Trung khuyển công x Ngạo kiều thụ ;... ✧ HopeGa; Namjin, KookMin, VBaek; ˚ ˚ ˚ ~Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác~ [COMPLETED]

Danh sách Chap - 『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách