Trang chủ[HP] (VolHar) Kitty Love the series

Đọc Truyện [HP] (VolHar) Kitty Love the series - Truyen99.Com

Đọc Truyện [HP] (VolHar) Kitty Love the series

Tác giả: Akki124

Cập nhật: 21-05-2021

Đọc Truyện

Author: phoenixmaiden13 Rated: M Genre: romance, MPREG Link của tác giả chính: https://www.fanfiction.net/u/1175000/phoenixmaiden13 Gồm 3 phần: Phần 1: Kitty Love (Length: 15 chapters, do nhà chị Lãnh Đan dịch, https://mybelovedship.wordpress.com/tinh-yeu-cua-meo-con/) Phần 2: Kitty Trouble (Length: 21 chapters, do nhà chị Lãnh Đan dịch 5 chap đầu, https://mybelovedship.wordpress.com/volhar-kitty-trouble/, sau đó mình sẽ dịch các chap còn lại.) Phần 3: Kitty Paradise (Length: 13 chapters) 1 Extra: gồm 4 chapters.