Trang chủ[HTTCCNVPD_ĐNV] [Băng Thu] Hỉ

Đọc Truyện [HTTCCNVPD_ĐNV] [Băng Thu] Hỉ - Truyen99.Com

Đọc Truyện [HTTCCNVPD_ĐNV] [Băng Thu] Hỉ

Tác giả: dalinn482

Cập nhật: 24-07-2018

Đọc Truyện

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Cp: Băng Muội x Thẩm Viên Bịch một tiếng, Thẩm Thanh Thu giật mình quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là một bọc lớn màu đỏ, ngoài ghi hai chữ to rõ: "Đại Hỉ" Thẩm Thanh Thu: ... Hệ thống: [Nhân vật thành công cứu thế giới cùng nam chính, thành công lấp hố nhân vật và cốt truyện, truyện hoàn. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dốc sức, đây là chút quà cảm tạ từ hệ thống. ] Thẩm Thanh Thu: ... Cái con mẹ nó làm thật luôn hả!?

Danh sách Chap - [HTTCCNVPD_ĐNV] [Băng Thu] Hỉ