Trang chủ(Huấn văn) (Bách hợp) Nhớ khúc Ầu Ơ

Đọc Truyện (Huấn văn) (Bách hợp) Nhớ khúc Ầu Ơ - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Huấn văn) (Bách hợp) Nhớ khúc Ầu Ơ

Tác giả: Hatudi12

Cập nhật: 29-01-2023

Đọc Truyện

Tên truyện: Nhớ khúc Ầu Ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, bách hợp, huấn văn Truyện được lấy bối cảnh Việt Nam thời Pháp xâm lược. ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè... Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ... Ầu ơ... Con thơ tay ẵm tay bồng... Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.