Trang chủHướng dẫn xử lý rác thải I

Đọc Truyện Hướng dẫn xử lý rác thải I - Truyen99.Com

Đọc Truyện Hướng dẫn xử lý rác thải I

Tác giả: trmihhthu

Cập nhật: 31-08-2021

Đọc Truyện

Bộ Hướng dẫn xử lý rác thải phần I đã bị xoá trên Wattpad nên mình reup lại cho dễ đọc thui :)))) Cám ơn bạn @meeu4m rất nhiều vì đã cung cấp link drive full 20 vụ án của bộ truyện này ♥️

Danh sách Chap - Hướng dẫn xử lý rác thải I

Giới thiệu

Vụ thứ nhất: Vụ ly hôn hoàn hảo (C1-3)

Vụ thứ nhất: Vụ ly hôn hoàn hảo (C4-6)

Vụ thứ nhất: Vụ ly hôn hoàn hảo (C7-9)

Vụ thứ nhất: Vụ ly hôn hoàn hảo (C10-12)

Vụ thứ hai: Trai nghèo vượt khó (C1-3)

Vụ thứ hai: Trai nghèo vượt khó (C4-6)

Vụ thứ hai: Trai nghèo vượt khó (C7-9)

Vụ thứ ba: Bạo hành gia đình (C1-3)

Vụ thứ ba: Bạo hành gia đình (C4-5)

Vụ thứ ba: Bạo hành gia đình (C6-8)

Vụ thứ tư: Ân oán nhà giàu (C1-3)

Vụ thứ tư: Ân oán nhà giàu (C4-7)

Vụ thứ tư: Ân oán nhà giàu (C8-10)

Vụ thứ năm: Lấy chồng Gay (C1-3)

Vụ thứ năm: Lấy chồng Gay (C4-6)

Vụ thứ sáu: Ông bố ngoại tình (C1-2)

Vụ thứ sáu: Ông bố ngoại tình (C3-4)

Vụ thứ bảy: Bà nội ô sin (C1-3)

Vụ thứ bảy: Bà nội ô sin (C4-6)

Vụ thứ bảy: Bà nội ô sin (C7-9)

Vụ thứ tám: Chết não (C1-3)

Vụ thứ tám: Chết não (C4-6)

Vụ thứ chín: Họp lớp (C1-2)

Vụ thứ chín: Họp lớp (C3-4)

Vụ thứ mười: Đứa em trai từ trên trời rơi xuống (C1-4)

Vụ thứ mười: Đứa em trai từ trên trời rơi xuống (C5-7)

Vụ thứ mười một: Kẻ bám đuôi điên cuồng (C1-3)

Vụ thứ mười một: Kẻ bám đuôi điên cuồng (C4-6)

Vụ thứ mười hai: Thân chủ đặc biệt (C1-3)

Vụ thứ mười hai: Thân chủ đặc biệt (C4-6)

Vụ thứ mười hai: Thân chủ đặc biệt (C7-9)

Vụ thứ mười ba: Số đào hoa (C1-3)

Vụ thứ mười ba: Số đào hoa (C4-6)

Vụ thứ mười ba: Số đào hoa (C7-9)

Vụ thứ mười bốn: Mẹ chồng đến rồi (C1-3)

Vụ thứ mười bốn: Mẹ chồng đến rồi (C4-6)

Vụ thứ mười bốn: Mẹ chồng đến rồi (C7-9)

Vụ thứ mười lăm: Muôn người chỉ trích (C1-3)

Vụ thứ mười lăm: Muôn người chỉ trích (C4-6)

Vụ thứ mười lăm: Muôn người chỉ trích (C7-9)

Vụ thứ mười sáu: Tôi là ai? (C1-3)

Vụ thứ mười sáu: Tôi là ai? (C4-6)

Vụ thứ mười sáu: Tôi là ai? (C7-9)

Vụ thứ mười sáu: Tôi là ai? (C10-11)

Vụ thứ mười bảy: Li hôn giả (C1-3)

Vụ thứ mười bảy: Li hôn giả (C4-6)

Vụ thứ mười tám: Đổ vỏ (C1-4)

Vụ thứ mười tám: Đổ vỏ (C5-7)

Vụ thứ mười tám: Đổ vỏ (C8-10)

Vụ thứ mười chín: Gái bao (C1-3)

Vụ thứ mười chín: Gái bao (C4-5)

Vụ thứ hai mươi: Tư An bỏ trốn (C1-3)

Vụ thứ hai mươi: Tư An bỏ trốn (C4-6)

Vụ thứ hai mươi: Tư An bỏ trốn (C7-9) - END