Trang chủ[JJK FANFICTION/GOSUKU] THIÊN THƯỢNG, ĐỘC TÔN

Đọc Truyện [JJK FANFICTION/GOSUKU] THIÊN THƯỢNG, ĐỘC TÔN - Truyen99.Com

Đọc Truyện [JJK FANFICTION/GOSUKU] THIÊN THƯỢNG, ĐỘC TÔN

Tác giả: Ninh-minjj

Cập nhật: 30-03-2023

Đọc Truyện

!!BOYLOVE!! CP: GOJO SATORU, SUKUNA Nguyên tác thuộc sở hữu của Gege Akutami. Warning: OOC tình tiết vẫn bám sát manga nhưng những sự kiện chính của nguyên tác chỉ mang tính nhắc lại và sẽ không có miêu tả chi tiết. Sukuna là anh trai của Yuuji, và là bạn học cùng niên khóa với Gojo.