Trang chủ[JJK Fanfiction] [SukuIta] Chào mừng Sukuna đã đến với trải nghiệm bị Itadori đì

Đọc Truyện [JJK Fanfiction] [SukuIta] Chào mừng Sukuna đã đến với trải nghiệm bị Itadori đì - Truyen99.Com

Đọc Truyện [JJK Fanfiction] [SukuIta] Chào mừng Sukuna đã đến với trải nghiệm bị Itadori đì

Tác giả: Sanmin017

Cập nhật: 30-06-2021

Đọc Truyện

Tôi xin lỗi vì cái tên? (。•̀ᴗ-)✧ Author: San Dương (Sanmin017) Fandom: Jujutsu Kaisen Couple: Ryomen Sukuna x Itadori Yuuji Rating: M Category: BL, fanfiction, hài hước (?), ấm áp, không ngược, AU (học đường, ABO, xuyên không, sinh tử,...) Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Status: On-going. Warning: Truyện có yếu tố/tình tiết namxnam, vui lòng clickback nếu không thoải mái, OOC. Note: Tôi lười quá...