Trang chủ(Junjutsu Kaisen fanfic, SukuFushi) Sương đen

Đọc Truyện (Junjutsu Kaisen fanfic, SukuFushi) Sương đen - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Junjutsu Kaisen fanfic, SukuFushi) Sương đen

Tác giả: sand_fish

Cập nhật: 25-05-2022

Đọc Truyện

Sukuna sau khi chết biến thành một đoàn sương đen, hắn chui vào cái bóng của Fushiguro Megumi, sống lại một lần nữa dưới thân phận thức thần của cậu. Tác giả: Tượng Bát Ức Tags: Jujutsu Kaisen fanfic, Ryoumen Sukuna x Fushiguro Megumi, HE, Cường cường, Kỳ ảo ma huyễn, Ngọt văn Một câu tóm tắt: Bị chết đến chỉ còn lại một đoàn sương mù cũng muốn có chí khí Lập ý: Phải có chí khí