Trang chủKẻ địch của thế giới (Enemy of the world) - ObiKaka

Đọc Truyện Kẻ địch của thế giới (Enemy of the world) - ObiKaka - Truyen99.Com

Đọc Truyện Kẻ địch của thế giới (Enemy of the world) - ObiKaka

Tác giả: peihuiyingg

Cập nhật: 09-03-2023

Đọc Truyện

Tác giả: Kelakair Người dịch: Đồng Đồng (Peihuiyingg) Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Pairing: Obito/Kakashi Độ dài: chưa rõ