Trang chủ[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )

Đọc Truyện [Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn ) - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )

Tác giả: tunlolita

Cập nhật: 10-09-2015

Đọc Truyện

Để làm Vương Tuấn Khải xin lỗi Vương Nguyên thì trong 2 tuần phải làm nô lệ của Tuấn Khải. Thực sự cậu cũng không muốn đâu, nhưng vì người bạn thân - Vương Nguyên, cậu phải cố gắng.....