Trang chủKhi bạn muốn cười ỉa vào mặt cả thế giới

Đọc Truyện Khi bạn muốn cười ỉa vào mặt cả thế giới - Truyen99.Com

Đọc Truyện Khi bạn muốn cười ỉa vào mặt cả thế giới

Tác giả: PhngUyn688911

Cập nhật: 02-07-2018

Đọc Truyện

Đây là suy nghĩ của mình, nhiều khi quá tiêu cực cho nên nếu ai không hợp được với ý nghĩ của mình thì đừng ném đá nhá!