Trang chủ[Kimetsu No Yaiba] [SaneGen] Chồng yêu của Genya-kun 💕

Đọc Truyện [Kimetsu No Yaiba] [SaneGen] Chồng yêu của Genya-kun 💕 - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Kimetsu No Yaiba] [SaneGen] Chồng yêu của Genya-kun 💕

Tác giả: MochiCute1995

Cập nhật: 19-11-2019

Đọc Truyện

Tác giả: Mặn Thể loại: đam mỹ, ngọt, có H, đoản văn,... Văn án: Chồng của Genya-kun vô cùng cục súc và bạo lực. Như những lúc...ở trên giường chẳng hạn?

Danh sách Chap - [Kimetsu No Yaiba] [SaneGen] Chồng yêu của Genya-kun 💕