Trang chủ|kimetsu no yaiba| • |𝕦𝕫𝕦𝕚𝕫𝕖𝕟| • uzuizen week 2020 (Oct 25-31)

Đọc Truyện |kimetsu no yaiba| • |𝕦𝕫𝕦𝕚𝕫𝕖𝕟| • uzuizen week 2020 (Oct 25-31) - Truyen99.Com

Đọc Truyện |kimetsu no yaiba| • |𝕦𝕫𝕦𝕚𝕫𝕖𝕟| • uzuizen week 2020 (Oct 25-31)

Tác giả: EdelCanola

Cập nhật: 31-10-2020

Đọc Truyện

Một chùm 7 đoản văn nho nhỏ về đứa trẻ Zenitsu cùng người yêu của em. Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, page cá nhân và tài khoản Facebook cá nhân

Danh sách Chap - |kimetsu no yaiba| • |𝕦𝕫𝕦𝕚𝕫𝕖𝕟| • uzuizen week 2020 (Oct 25-31)