Trang chủ[KnY] Nếu Yoiriichi Được Hồi Sinh? [ABO]

Đọc Truyện [KnY] Nếu Yoiriichi Được Hồi Sinh? [ABO] - Truyen99.Com

Đọc Truyện [KnY] Nếu Yoiriichi Được Hồi Sinh? [ABO]

Tác giả: LmTh35

Cập nhật: 26-11-2022

Đọc Truyện

Nếu Yoiriichi được hồi sinh ngay tại trận chiến của Douma và Shinobu? Sẽ thế nào? Chắc là đa số mọi người đều đoán được cái kết. Một điều thay đổi duy nhất là, trận chiến không kéo dài quá lâu như trong truyện và Tất cả trụ cột đều còn sống.