Trang chủ(Kokushibou × Yoriichi, Akaza × Rengoku | R18) Kimetsu No Yaiba

Đọc Truyện (Kokushibou × Yoriichi, Akaza × Rengoku | R18) Kimetsu No Yaiba  - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Kokushibou × Yoriichi, Akaza × Rengoku | R18) Kimetsu No Yaiba

Tác giả: Banghanbang123

Cập nhật: 31-10-2019

Đọc Truyện

Note: 18+, yaoi. Characters: Akaza, Rengoku, Kokushibou, Yoriichi. Truyện chỉ đăng tại Wattpad, nếu bạn đọc ở web khác vui lòng quay lại Wattpad để ủng hộ tác giả. Vì đam mê couple hiếm nên viết để thẩm du tinh thần, thế thôi. Start: 4/10/2019. End: Đã tạm ngừng.