Trang chủKý Ức - Childe x Zhongli (fanfic - Genshin Impact)

Đọc Truyện Ký Ức - Childe x Zhongli (fanfic - Genshin Impact) - Truyen99.Com

Đọc Truyện Ký Ức - Childe x Zhongli (fanfic - Genshin Impact)

Tác giả: RigorInSpring

Cập nhật: 30-07-2022

Đọc Truyện

"Tôi vẫn sẽ ở đây chờ một người, cho dù có phải chờ tới ngàn năm..." Dựa hầu hết theo cốt truyện có sẵn của game, nhưng đây là AU khi có thay đổi trong phạm vi cốt truyện ấy. Credit cho Genshin Impact vì đã tạo ra những nhân vật tuyệt vời và những cốt truyện sâu như vậy, tôi rất thích thú với chúng. Lưu Ý: Childe là công. Zhongli thụ, theo style của tác giả, nếu không thích vui lòng thoát ra.