Trang chủ[LEVI × READER] VỀ NHÀ THÔI

Đọc Truyện [LEVI × READER] VỀ NHÀ THÔI - Truyen99.Com

Đọc Truyện [LEVI × READER] VỀ NHÀ THÔI

Tác giả: hoanghee

Cập nhật: 05-12-2021

Đọc Truyện

chiếc truyện bé xinh của smol boy với reader để thỏa lòng simp :)) Truyện nhẹ nhàng vừa húp trà vừa đọc cho nó chill. Vì để phù hợp với truyện thì tính cách nhân vật sẽ không 100% giống trong AOT. Truyện theo concept hiện đại giữa bạn sinh viên năm cuối và anh nhân viên văn phòng.