Trang chủLinh Vũ Thiên Hạ FULL

Đọc Truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL - Truyen99.Com

Đọc Truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

Tác giả: 00oxo00

Cập nhật: 10-12-2017

Đọc Truyện

Tác giả: Vũ Phong Cùng tác giả: [- Tu Chân Giả Tại Dị Thế -] Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, DỊ Giới, Xuyên Không Tình trạng: FULL ( Dịch - 5024 chương ) -----o0o----- Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc. Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không. Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục. Trong thế giới xa lạ, Say - nằm trên gối mỹ nhân, Tỉnh - nắm quyền thiên hạ. Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước. Linh - Vũ song tu Bá chủ kiêu hùng Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại...... ----oxo---- ~~enjoy~~

Danh sách Chap - Linh Vũ Thiên Hạ FULL

I ( Chương 1-50 )

II ( Chương 51-100 )

III ( Chương 101-150 )

IV ( Chương 151-200 )

V ( Chương 201-250 )

VI ( Chương 251-300 )

VII ( Chương 301-350 )

VIII ( Chương 351-400 )

IX ( Chương 401-450 )

X ( Chương 451-500 )

XI ( Chương 501-550 )

XII ( Chương 551-600 )

XIII ( Chương 601-650 )

XIV ( Chương 651-700 )

XV ( Chương 701-750 )

XVI ( CHương 751-800 )

XVII ( Chương 801-850 )

XVIII ( Chương 851-900 )

XIX ( Chương 901-950 )

XX ( Chương 951-1000 )

XXI ( Chương 1001-1050 )

XXII ( Chương 1051-1100 )

XXIII ( Chương 1101-1150 )

XXIV ( Chương 1151-1120 )

XXV ( Chương 1201-1250 )

XXVI ( Chương 1251-1300 )

XXVII ( Chương 1301-1350 )

XXVIII ( Chương 1351-1400 )

XXIX ( Chương 1401-1450 )

XXX ( Chương 1451-1500 )

XXXI ( Chương 1501-1550 )

XXXII ( Chương 1551-1600 )

XXXIII ( Chương 1601-1650 )

XXXIV ( Chương 1651-1700 )

XXXV ( Chương 1701-1750 )

XXXVI ( Chương 1751-1800 )

XXXVII ( Chương 1801-1850 )

XXXVIII ( Chương 1851-1900 )

XXXIX ( Chương 1901-1950 )

XL ( Chương 1951-2000 )

XLI ( Chương 2001-2050 )

XLII ( Chương 2051-2100 )

XLIII ( Chương 2101-2150 )

XLIV ( Chương 2151-2200 )

XLV ( Chương 2201-2250 )

XLVI ( Chương 2251-2300 )

XLVII ( Chương 2301-2350 )

XLVIII ( Chương 2351-2400 )

IL ( Chương 2401-2450 )

L ( Chương 2451-2500 )

LI ( Chương 2501-2550 )

LII ( Chương 2551-2700 )

LIII ( Chương 2701-2750 )

LIV ( Chương 2751-2800 )

LV ( Chương 2801-2850 )

LVI ( Chương 2851-2900 )

LVII ( Chương 2901-2950 )

LVIII ( Chương 2951-3000 )

LIX ( Chương 3001-3050 )

LX ( Chương 3051-3100 )

LXI ( Chương 3101-3150 )

LXII ( Chương 3151-3200 )

LXIII ( Chương 3201-3250 )

LXIV ( Chương 3251-3300 )

LXV ( Chương 3301-3350 )

LXVI ( Chương 3351-3400 )

LXVII ( Chương 3401-3450 )

LXVIII ( Chương 3451-3500 )

LXIX ( Chương 3501-3550 )

LXX ( Chương 3551-3600 )

LXXI ( Chương 3601-3650 )

LXXII ( Chương 3651-3700 )

LXXII ( Chương 3701-3750 )

LXXIV ( Chương 3751-3800 )

LXXV ( Chương 3801-3850 )

LXXVI ( Chương 3851-3900 )

LXXVII ( Chương 3901-3950 )

LXXVIII ( Chương 3951-4000 )

LXXIX ( Chương 4001-4050 )

LXXX ( Chương 4051-4100 )

LXXXI ( Chương 4101-4150 )

LXXXII ( Chương 4151-4200 )

LXXXIII ( Chương 4201-4250 )

LXXXIV ( Chương 4251-4300 )

LXXXV ( Chương 4301-4350 )

LXXXVI ( Chương 4351-4400 )

LXXXVII ( Chương 4401-4450 )

LXXXVIII ( Chương 4451-4700 )

LXXXIX ( Chương 4701-4750 )

XC ( Chương 4751-4800 )

XCI ( Chương 4801-4850 )

XCII ( Chương 4851-4900 )

XCIII ( Chương 4901-4950 )

XCIV ( Chương 4951-5000 )

END ( Chương 5001-5024 )