Trang chủ[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Đọc Truyện [LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ - Truyen99.Com

Đọc Truyện [LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Tác giả: NguyenMinhTam94

Cập nhật: 02-02-2023

Đọc Truyện

Tác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH