Trang chủLongfic | Triền miên tiền kiếp | Krytoria ver. | End | BETA

Đọc Truyện Longfic | Triền miên tiền kiếp | Krytoria ver. | End | BETA - Truyen99.Com

Đọc Truyện Longfic | Triền miên tiền kiếp | Krytoria ver. | End | BETA

Tác giả: badzumboo11

Cập nhật: 19-05-2016

Đọc Truyện

Tên truyện: Triền Miên Tiền Kiếp Tác giả: 5 Duyệt Thể loại: Bách hợp Người cover: NIM Người beta: NIM Nhân vật gốc: Ngũ Sướng Nhiễm - Cố Hân Mộng Nhân vật cover: Victoria Song - Krystal Jung Trạng thái: Hoàn 60 chương