Trang chủ( Lucy Harem) Đồng Đội Sao?

Đọc Truyện ( Lucy Harem) Đồng Đội Sao? - Truyen99.Com

Đọc Truyện ( Lucy Harem) Đồng Đội Sao?

Tác giả: Rincoba

Cập nhật: 28-08-2016

Đọc Truyện

Lucy, cô ấy không những là một tinh linh ma đạo sĩ mà còn là một thiên thần thực thụ. Ngày đó, nếu việc đó không xãy ra có thể cô cả đời cũng không biết mình mạnh tới mức nào. Fairy tail sao? Cái hội coi đồng đội là sinh mạng đã phản bội cô. Cũng cái ngày cô bị đuổi khỏi hội với mình đầy thương tích, cái ngày định mệnh đó cô đã được anh cứu mạng, sau đó cô sống chung với anh, ta nói " lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" Vậy đó một tình yêu đẹp bắt đầu từ đây.Nhưng mà không chỉ một người! ---------------------------------- Fic đầu tay.