Trang chủ(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

Đọc Truyện (Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn  - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

Tác giả: -GalaticDreamer

Cập nhật: 31-07-2022

Đọc Truyện

Lần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện NAM X NAM, truyện NAM X NAM, là NAM X NAM. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Reader xưng = Y/n: your name. Tên của bạn. Truyện mang chút yếu tố kinh dị, máu me. Đem truyện đi đâu không cần hỏi, miễn sao nhớ ghi tên tác giả là được.

Danh sách Chap - (Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn