Trang chủ[Marvelous-Luka] Nhường Điều Ước Cho Em

Đọc Truyện [Marvelous-Luka] Nhường Điều Ước Cho Em - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Marvelous-Luka] Nhường Điều Ước Cho Em

Tác giả: SuuAnna

Cập nhật: 14-11-2021

Đọc Truyện

"Đây là God Eye thứ hai tớ lấy ra từ mắt của Ackdos Gill. Điều ước này tớ nhường cho cậu. Luka, hãy sống thật tốt, luôn cả phần của tớ!"

Danh sách Chap - [Marvelous-Luka] Nhường Điều Ước Cho Em