Trang chủ(Mikey × Takemichi ) Đáng Ghét Tôi Hông Có Thích Anh 。゚(TヮT)゚。

Đọc Truyện (Mikey × Takemichi  ) Đáng Ghét Tôi Hông Có Thích Anh 。゚(TヮT)゚。 - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Mikey × Takemichi ) Đáng Ghét Tôi Hông Có Thích Anh 。゚(TヮT)゚。

Tác giả: ThanhNgcL7

Cập nhật: 16-02-2022

Đọc Truyện

mikey :tổng bộ trưởng Phạm Thiên 18 Takemich: 18tuổi ngây thơ hồn nhiên thích kẹo ngọt rất được mọi người yêu thương trân trọng như bảo vật.... Nhưng sự bảo vệ của mn ở Phạm Thiên làm cho Takemichi cảm thấy áp lực nên đã bỏ trốn.........