Trang chủNăng lực thôi miên

Đọc Truyện Năng lực thôi miên  - Truyen99.Com

Đọc Truyện Năng lực thôi miên

Tác giả: hophanvt

Cập nhật: 30-04-2023

Đọc Truyện

Một học sinh lớp 12 thường xuyên bị bắt nạt bỗng nhiên có năng lực thôi miên và trả thù các bạn khác.