Trang chủ[Naruto Fanfic ]Khi Cuộc Hội Ngộ Xuyên Thời Gian Diễn Ra .

Đọc Truyện [Naruto Fanfic ]Khi Cuộc Hội Ngộ Xuyên Thời Gian Diễn Ra . - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Naruto Fanfic ]Khi Cuộc Hội Ngộ Xuyên Thời Gian Diễn Ra .

Tác giả: auroradream1999

Cập nhật: 13-07-2016

Đọc Truyện

Nếu 1 ngày team Boru -Sara -Mitsu bị lôi ngược về quá khứ dưới tác dụng của đồng hồ do Orochimaru tạo ra. Tất cả đã phải du hành thời gian với chiếc vé "1 đi không trở về " . Cả team đã gặp gì ở quá khứ thế ? Và Sasuke ở tương lai phải dùng Rinneran quay về cứu bọn nhóc ..... Sau đó chuyện gì xảy ra đây ?