Trang chủNày đừng lười nữa ! Yêu anh đi!!

Đọc Truyện Này đừng lười nữa ! Yêu anh đi!! - Truyen99.Com

Đọc Truyện Này đừng lười nữa ! Yêu anh đi!!

Tác giả: yuna_dii

Cập nhật: 14-01-2022

Đọc Truyện

Lucy được Acnologia nuôi dạy từ nhỏ Bản thân cô vô cùng lười biếng. Tới lúc khoảng 10 tuổi, cô được Acnologia thả trước cửa hội quán Fairy tail. Và đó là sự khởi đầu cho một chuyện tình.