Trang chủNgoại Truyện Về Tensura

Đọc Truyện Ngoại Truyện Về Tensura - Truyen99.Com

Đọc Truyện Ngoại Truyện Về Tensura

Tác giả: AlphaSlime

Cập nhật: 12-01-2023

Đọc Truyện

-Tôi Ri X Ciel nên không có cái ngoại truyện yêu đương với ai khác ngoài Ciel đâu -Bối cảnh sẽ lấy tự do nên không tuân theo dòng thời gian nào hay truyệ nào cả -Cái này ra hên xui nhe tại tui không có nhiều ý tưởng đâu nên viết cho vui thôi