Trang chủNhứ Hạn | Tuyết Tùng Dữ Chi

Đọc Truyện Nhứ Hạn | Tuyết Tùng Dữ Chi - Truyen99.Com

Đọc Truyện Nhứ Hạn | Tuyết Tùng Dữ Chi

Tác giả: hanhanyyds_

Cập nhật: 06-05-2022

Đọc Truyện

Giới thiệu: Câu chuyện này còn có thể gọi là 《Chim hoàng yến tôi nuôi hóa ra lại là ông chủ của tôi》《Chuyện tình của ảnh đế và đại lão》《Crush đột nhiên muốn bao nuôi tôi phải làm sao đây》. Câu chuyện tiêu tiền để theo đuổi crush, nhân tiện dâng mình lên luôn. -------- - Author: 茶茶 https://www.lofter.com/front/blog/home-page/yuemohans