Trang chủ[NP] Tuyệt sắc nam tu đều là lô đỉnh - Ngạo Vi

Đọc Truyện [NP]  Tuyệt sắc nam tu đều là lô đỉnh - Ngạo Vi - Truyen99.Com

Đọc Truyện [NP] Tuyệt sắc nam tu đều là lô đỉnh - Ngạo Vi

Tác giả: candy711767

Cập nhật: 07-07-2017

Đọc Truyện

( giới thiệu vắn tắt ): Tỉnh dậy, đi tới thần dị khó lường tu tiên thế giới, nhưng thành một bị vứt bỏ pháo hôi chính đạo nữ tu sĩ. . . May là có tuấn nam tiên linh đồ nơi tay, nội uẩn không gian, mỗi hấp thu một gã tuấn nam dương nguyên, là có thể đề thăng công năng, Hồi môn ba mươi sáu vị đỉnh cấp mỹ nam, tương sẽ trở thành chân chính tiên khí! Để ở tàn khốc tu tiên thế giới còn sống, mỗ nữ quyết định mất tiết tháo, khanh mông quải phiến, ăn cắp mỹ nam đích thực tâm, cướp đoạt dương nguyên. . . Pháo hôi chung có nghịch tập thì, chỉ vì thành tiên độ trường sinh! ( NP văn, có thịt, tu tiên)

Danh sách Chap - [NP] Tuyệt sắc nam tu đều là lô đỉnh - Ngạo Vi