Trang chủ[OhmNanon] Just Friend ?

Đọc Truyện [OhmNanon] Just Friend ?  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [OhmNanon] Just Friend ?

Tác giả: Milley1810

Cập nhật: 27-01-2022

Đọc Truyện

Cảm giác khi yêu thầm một ai đó mà lại là chính bạn thân của mình thì nó sẽ đau đến mức nào ? Vì trên danh nghĩa là bạn thân mà phải dấu đi thứ tình cảm vốn không lên có này, liệu đối phương có cảm thấy giống mình không ?