Trang chủ[ Oneshort / All x Vietnam]

Đọc Truyện [ Oneshort / All x Vietnam] - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ Oneshort / All x Vietnam]

Tác giả: Hanna132456

Cập nhật: 28-07-2020

Đọc Truyện

Nơi thỏa mãn nhu cầu cho những ai ship All x Viennam { Vietnam là thụ } Thể loại : Boylove, ngọt, ngược... tùy thuộc vào mỗi truyện. Ban đầu toi viết về China x Vietnam [ Khát tình ], nhưng mà do muốn viết thêm nhiều ý tưởng nữa nên là lập một tập oneshort luôn cho nó gọn. Truyện viết do con hủ quá thèm mùi mắm tôm. Ai kì thị thì click back, không tiễn.