Trang chủ[QT] Yu-Gi-Oh Đồng Nhân

Đọc Truyện [QT] Yu-Gi-Oh Đồng Nhân - Truyen99.Com

Đọc Truyện [QT] Yu-Gi-Oh Đồng Nhân

Tác giả: Vu_Tri_Ba_An

Cập nhật: 16-12-2020

Đọc Truyện

Convert: Vương Ân Link: Ao3

Danh sách Chap - [QT] Yu-Gi-Oh Đồng Nhân

【 hải thành 】 yểm

Tẩy não

【 hải thành 】Stockholm syndrome ( thượng )

Stockholm syndrome ( trung )

Stockholm syndrome ( hạ )

Ma chi thịnh yến ( thượng )

ma chi thịnh yến ( hạ )

【 hải thành / lục thành 】 ác nam lật thuyền nhớ ( hạ )

【 hải thành abo】 dụ bắt con mồi ( thượng )

【 hải thành abo】 dụ bắt con mồi ( trung )

【 hải thành abo】 dụ bắt con mồi ( hạ )

【 phiên dịch 】 nước mắt ở lòng ta

Hải thành - được đến thần phàm nhân

Hồn tiêu ( Bitter in Soul )

[0903][ hư cấu |PWP] fit your oddity

Chủ nhân của ta

【 trò chơi vương | ám biểu 】 bao phủ chi thuyền

Gặp lại là lúc (1-2)

【 trò chơi vương | ám biểu 】Harbor Insult

【 trò chơi vương | ám biểu 】Hold Me in Bondage

【 trò chơi vương | ám biểu 】Appease My/Your Appetite

【 trò chơi vương | ám biểu 】 cô độc chứng ( hợp tập )

【 trò chơi vương | ám biểu 】Can You Feel It

Cà ri

【 trò chơi vương | ám biểu 】Wonder Drugs

【 trò chơi vương | ám biểu 】Voice Your Needs

【 trò chơi vương | ám biểu 】 trái ngược hướng chung

【 ám biểu 】 thi phổ lôi trên sông tác nhiều mỗ thành

【 trò chơi vương DM】 ( w heo vòi ) hắc ám sùng bái

【 trò chơi vương | ám biểu 】HELL ON EARTH

【 trò chơi vương | ám biểu 】Creepin'Up On You

【 trò chơi vương | ám biểu 】 mê hồn khúc

【 trò chơi vương | ma biểu 】Faustian Fantasy

【 trò chơi vương | ám biểu 】Medical Dispute

【 trò chơi vương | ám biểu 】An Unexpected Disaster

Không thể miêu tả

【 trò chơi vương | ám biểu 】 mê điệt hương

【 trò chơi vương | ám biểu 】PET LOVER

【 trò chơi vương | ám biểu 】Prisoner

【 trò chơi vương | ám biểu 】Sugar Cum

Võ đằng trò chơi không nhớ rõ hắn ở khi nào yêu vô danh Pharaoh

【 trò chơi vương | ám biểu 】The Silence of the Lambs

【 trò chơi vương | ám biểu 】Oedipus

【 trò chơi vương | ám biểu 】The Way I Like It

【 trò chơi vương | ám biểu 】 luyến cốt

【 trò chơi vương | ám biểu 】Incubus

Khối Rubik cảnh giới

Nghe nói chơi qua trò chơi này người đều chia tay

Friends with Benefits

Out of the Blue

[ trò chơi vương | nửa hư cấu ][ ám biểu ] hạnh せ

Luân

Sa hộp nhạc viên

Hải mã lại người đẩy ra một phiến môn

To Love and to be Foolish

【 hải thành 】 hắc dương thú り ( thượng )

【 hải thành 】 hắc dương thú り ( hạ )

【 hải thành 】いつわり の thành

【 hải thành 】 hạ と hoa hỏa と nội tự lời nói

Ygo__cp hải thành _ lam huyết dị chủng

( trao quyền phiên dịch ) quan sát, phân tích, kết luận

Xa xôi /Far Away

For Dear Life

【 mã lợi khắc trung tâm 】 chệch đường ray

Vượt giới tác phẩm thí viết

And All the Noise/ ngươi cùng hết thảy tạp âm

ma nữ tiên sinh cùng hắn long

Trò chơi vương ngắn