Trang chủ[Quyển 2] Rimuru và câu chuyện sau thức tỉnh

Đọc Truyện [Quyển 2] Rimuru và câu chuyện sau thức tỉnh  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Quyển 2] Rimuru và câu chuyện sau thức tỉnh

Tác giả: Bao_iru

Cập nhật: 16-04-2022

Đọc Truyện

Dựa vào phần truyện truyện trước sau khi đánh bại Yuuki, Tempest đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cùng với các thuộc hạ của mình, Rimuru sẽ tái thiết lại Tempest và những câu chuyện xung quanh Rimuru.