Trang chủ[R18] [Blue Lock × Reader] Only Us

Đọc Truyện [R18] [Blue Lock × Reader] Only Us - Truyen99.Com

Đọc Truyện [R18] [Blue Lock × Reader] Only Us

Tác giả: Yiyiww

Cập nhật: 30-05-2023

Đọc Truyện

"câu chuyện tình yêu thì luôn dành cho hai người, còn thế nào thì chỉ hai người họ viết nên thôi" ___ -Tập hợp những đoản, oneshot lẻ tẻ về chuyện tình yêu với các nhân vật Blue Lock. -Đọc kĩ lưu ý khi vào truyện. -Vui lòng giữ lịch sự.