Trang chủRất giống Gojo Satoru ta cư nhiên ra Chuuya cos

Đọc Truyện Rất giống Gojo Satoru ta cư nhiên ra Chuuya cos - Truyen99.Com

Đọc Truyện Rất giống Gojo Satoru ta cư nhiên ra Chuuya cos

Tác giả: HaHoang453

Cập nhật: 05-01-2022

Đọc Truyện

Chuuya, một cái lấy sai rồi tên trì mặt. Rõ ràng là cái có Gojo Satoru điều kiện gia hỏa, cố tình muốn ra Nakahara Chuuya cos Thề đi ở OOC hàng đầu trên đường. Thẳng đến một ngày nào đó bị tuệ nhãn thức châu thế giới ý thức phát hiện, Quải đi các thế giới khác đương phu quét đường. Hôm nay cũng là khiếp sợ nguyên trụ dân một ngày! --------------------------------- Tag: Tổng manga; Shounen manga; Bungou Stray Dogs; Jujutsu Kaisen Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chuuya ┃ vai phụ: Các ngươi nam thần ┃ cái khác: Tan vỡ OOC Một câu tóm tắt: Chỉ cần ta không xấu hổ ooc liền đuổi không kịp ta Lập ý: Cấp sinh hoạt thêm chút ớt