Trang chủ[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.

Đọc Truyện [Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng. - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.

Tác giả: halotlt

Cập nhật: 11-10-2021

Đọc Truyện

Hijikata x Gintoki. Đây là bản thảo được bàn giao giữa Hắc Phong và ঌβựα﹏ɾăηɠঔ, beta và tiếp tục viết sau chương 1.