Trang chủ[RhaKayn - LOL] Darkin & the boy

Đọc Truyện [RhaKayn - LOL] Darkin & the boy - Truyen99.Com

Đọc Truyện [RhaKayn - LOL] Darkin & the boy

Tác giả: NaraEragon

Cập nhật: 10-09-2017

Đọc Truyện

Vài mẩu chuyện nhỏ về Kayn với cái lưỡi hái (biến thái) lắm lời của cậu Cover pic by foulcandy.tumblr.com