Trang chủRimuru Và Thế Giới Pokemon.

Đọc Truyện Rimuru Và Thế Giới Pokemon. - Truyen99.Com

Đọc Truyện Rimuru Và Thế Giới Pokemon.

Tác giả: RimuruLoveCiel

Cập nhật: 23-12-2022

Đọc Truyện

Trong chuyến hành trình tiến hoá thành Thần Tổ của mình Rimuru đã sáng tạo ra 1 quả trứng và đặt nó ở vũ trụ E2 khi cậu đang bay qua. Cho đến khi Rimuru tiến hoá thành Thần Tổ và đã trải qua rất nhiều chuyện thì cậu nhớ lại quả trứng đó và Rimuru đã lên đường tìm lại quả trứng đó.