Trang chủSắc Lang [Allisagi]

Đọc Truyện Sắc Lang [Allisagi]  - Truyen99.Com

Đọc Truyện Sắc Lang [Allisagi]

Tác giả: YTDonDoc

Cập nhật: 21-05-2023

Đọc Truyện

Lần đầu viết Văn phong chưa được hay. không đi theo cốt truyện. truyện được viết theo trí tưởng tượng của tôi. Lưu ý: Nhân vật sẽ bị Occ, tuổi tác có thể sẽ thay đổi theo đúng văn án của tôi, sẽ không đi theo cốt truyện chính, có bạo lực, cân nhắc rằng bản thân cậu có thể thì hãy đọc.

Danh sách Chap - Sắc Lang [Allisagi]