Trang chủ(SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA!

Đọc Truyện (SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA! - Truyen99.Com

Đọc Truyện (SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA!

Tác giả: HoangGaaraPhan1

Cập nhật: 04-09-2020

Đọc Truyện

Vị vua nọ gặp được hoàng hậu của mình là một chú cáo thần. Đa số là ngọt, HE. Gồm 13 chương và một phiên ngoại Đã hoàn thành. Fan của thuyền Sasunaru nên tớ viết để có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Đây là chất xám của mình chỉ đăng tải trên Wattpad ngoài ra nếu muốn đăng tải ở nơi khác thỉnh nói với mình trước.