Trang chủ[Sasusaku] Ngũ Đại Sát Gái Và Ngũ Đại Công Nương

Đọc Truyện [Sasusaku] Ngũ Đại Sát Gái Và Ngũ Đại Công Nương - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Sasusaku] Ngũ Đại Sát Gái Và Ngũ Đại Công Nương

Tác giả: Sako_Uchiha

Cập nhật: 10-05-2022

Đọc Truyện

Cô-Haruno Sakura,1 trong ngũ đại công nương, võ công phải gọi là...ko ai địch nổi. Anh- Uchiha Sasuke 1 trong ngũ đại sát gái. Anh là cold boy cùng 4 người bạn. Ko phải anh ko có võ công mà là anh ko thích đấm đá nên chuyện anh có võ công chỉ có 4 người bạn của anh biết thôi. Họ gặp nhau, ngũ đại công nương gặp ngũ đại sát gái, xem chuyện gì sảy ra nhé. Au biến đây